בימים האחרונים התבשרנו על החזרה מדורגת של פעילות הספורט לאחר יום העצמאות, על פי חלוקה ענפית מסוימת.

במקביל פורסמו בתקשורת התלבטויות בכירי משרד הבריאות בנוגע להחזרת הפעילות בספורט התחרותי.

ההחלטה בנוגע לספורט התחרותי ראוי שתבוצע בשיקול דעת ובשים לב לחידוש אירועי הספורט הגדולים בזירה הבינלאומית. ישראל איננה מנותקת מהעולם. התאחדויות ואיגודי הספורט הענפיים בישראל חברים בפדרציות הספורט הבינלאומיות וכפופים להחלטותיהם.

כך למשל ביום ד' 15 באפריל פרסם ה- UCI – איגוד האופניים העולמי – את קווי המתאר של לוח התחרויות הבינלאומי שלו באופני כביש. התכנית המעודכנת מפרטת תאריכים חליפיים לאליפויות אירופה ועולם, ולמרוצי האופניים הגדולים – ביניהם הטור דה פראנס, הג'ירו האיטלקי והוואלטה הספרדי.

היום (יום ג' 21.4) התבשרנו כי אופ"א הנחה את התאחדויות הכדורגל הלאומיות לסיים את הליגות עד אוגוסט, תוך איום שליגה שתבטל את העונה על דעת עצמה תורחק מהמפעלים האירופיים.

חשיבות הספורט ההישגי

הספורט היא אחת התופעות החברתיות והתרבותיות החשובות והמתפתחות בזמננו – תופעה החוצה גבולות של מעמד, גזע, מין, דת ולאום. בהיסטוריה של הגזע האנושי שימש הספורט בעיקר בידור להמונים. לא כך בעידן המודרני. ספורט ופעילות גופנית נושאים מסר של תרבות: תרבות לנפש בריאה בגוף בריא, תרבות של אסתטיקה, של חברות, של פעילות בצוותא, של עזרה לזולת, של הגינות; תרבות המציבה בפני הציבור אתגרים של עשייה חיובית מבחינה אישית וחברתית, ולמען רווחת הקהילה ושיפור איכות החיים. ספורט מגבש סביבו ציבור פעילים, מתעניינים וחובבים נרחב מאוד בקרב אזרחי המדינה; הוא מעלה תרומה נכבדה ביותר למבנה החברתי ומחזק חיובית את חיי הקהילה בכל מקום.

ספורט תחרותי וספורט הישגי נושאים עימם, בנוסף לכל אלה גם מסרים נוספים של הצטיינות, הישגיות, ייצוג המדינה במסגרות בינלאומיות וגאוות יחידה. הצטיינות בספורט תחרותי היא כלי  לשיפור התדמית של מדינה מבית ומחוץ ולחיזוק תחושת ההזדהות של האזרחים עם המדינה. משום כך, מעורבוֹת ממשלות העולם בספורט בדרכים שונות. מעורבוּת זו נועדה בין השאר לשפר את התדמית של המדינה בזירה הבינלאומית ולחזק את רגשות השייכות, האחדות וההזדהות הלאומית בקרב האזרחים. ההישגים הבינלאומיים של ספורטאים המייצגים את המדינה הם תעודת כבוד לאותה מדינה.  

החזרת הספורט ההישגי לפעילות בצל הקורונה

ההשלכות של משבר הקורונה ניכרות בכל תחומי החיים, הספורט הוא אחד מהם. כעת, כאשר מקבלי ההחלטות ממסדים תכניות להחזרת החיים למסלולם בתחומים השונים, ראוי שישקלו מהי הדרך הנכונה לעשות זאת גם בתחום הספורט ההישגי, בהתאמה ותוך התחשבות בלוח התחרויות הבינלאומי של הענפים השונים.

אולימפיאדת טוקיו אמנם נדחתה בשנה, אולם תחרויות בינלאומיות גדולות – כמו אליפויות אירופה ועולם עתידות להתקיים במועדים חלופיים כפי שיקבעו הפדרציות הבינלאומיות. קשה לקבל תוצאה שבה מתנהלת אליפות העולם ללא נציגים ישראלים, רק משום שהנושא הורד מסדר היום מבלי לבחון אותו באופן ענייני.

לסמוך על הפדרציות הבינלאומיות

פדרציות הספורט הבינלאומיות – וכך גם הלאומיות – הן גופים רציניים ואחראיים. החלטותיהם מתקבלות בכובד ראש ותוך הפעלת שיקול דעת כבד. איש בהנהלות האיגודים הללו אינו רוצה ליטול על עצמאות אחריות להסלמת תופעת הקורונה.

מדובר בארגונים גדולים ורבי עוצמה, שמעסיקים את מיטב אנשי המקצוע ומתייעצים עם טובי המומחים בתחום הרפואה ובריאות הציבור. חזקה עליהם שידעו לקבל את ההחלטות הנכונות גם בנושא זה.

לחזור לפעילות לפחות חודשיים לפני המועד המתוכנן לאליפות אירופה או עולם.

ברוח זו, נכון היה לטעמנו לבחון את נושא החזרת הספורט התחרותי לפעילות בזהירות,  ו"תוך כדי תנועה", בשים לב למועדי אליפויות אירופה ועולם בענפים השונים. חשוב לקחת בחשבון גם שתחרויות אלה הן תחרויות מטרה. המשמעות היא שהספורטאים שעתידים להשתתף בהן זקוקים לפחות לחודשיים של אימוני הכנה לפני התחרות עצמה.

*  הכותבת היא עו"ד ומומחית במשפט הספורט