הסיכון להטלת אחריות משפטית מוטל על כל איש מקצוע – גם בתחום הספורט. אחריות משפטית עשויה להיות מוטלת גם על מאמנים ומדריכי ספורט, ובתוך כך גם על מאמני ומדריכי כושר. אף שלא ניתן למנוע את כל הסיכונים, חשוב להכיר אותם, שכן ידיעתם עשויה להגביל את הסיכוי להטלת אחריות משפטית ולצמצם את הסיכונים להם נחשף איש המקצוע.

מרבית חדרי הכושר מבוטחים בביטוח אחריות מקצועית. חשוב שכל מאמן ומדריך – בין אם הוא בעל המכון, בין אם מועסק בו כפרילנסר או כקבלן משנה, ובין הוא עובד שם כשכיר – יוודא כי פוליסת הביטוח מכסה גם אותו. עם זאת, יש לדעת כי קיימים מצבים שביטוח האחריות המקצועית אינו מכסה מאמנים או מדריכים אישיים. 

המאמר סוקר את החבויות המשפטיות והסיכונים המקצועיים להם חשופים מאמני ומדריכי כושר גופני. הרשימה הנכללת במאמר זה אינה ממצה כמובן את כלל הסיכונים להם חשוף מאמן או מדריך כושר, אך היא עשויה לתת מושג למצבים משפטיים שונים בהם הוא עשוי להיתקל.