התיקון לחוק ההגבלים העסקיים בסעיף הפטור החקלאי

בשנת 2010, חיברה עו"ד דשא מאמר משפטי שכלל מחקר השוואתי על הנעשה בחקיקה בחו"ל והסביר מדוע יש צורך בתיקון חוק ההגבלים העסקים בכל הנוגע להוראת הפטור החקלאי שמפורט בסעיף 3(4) לחוק. המאמר פורסם בכתב העת "הפרקליט", עמד במרכזה של תכנית טלוויזיה שהניעה דיון ציבורי, ובסופו של דבר - ארבע שנים לאחר מכן, תוקן חוק ההגבלים העסקיים.

להמשך קריאההתיקון לחוק ההגבלים העסקיים בסעיף הפטור החקלאי

חובת הביטוח בחוק הספורט – קריאה למחוקק לתיקון התיקון

בין השנים 2016 ו- 2018 תוקן סעיף 7 לחוק הספורט העוסק בחובת ביטוח – פעמיים. ניסוח תיקון 2018  יצר סתירה פנימית בתוך  סעיף 7 לחוק והוביל לתוצאה פרדוכסלית שבה מצד…

להמשך קריאהחובת הביטוח בחוק הספורט – קריאה למחוקק לתיקון התיקון

תכנית דשא לפיתוח המרחב הכפרי בראייה לאומית-כלכלית-חברתית חדשה

"תכנית דשא" היא תכנית שלמה ומקיפה לפיתוח המרחב הכפרי (או בשמו האחר – הפריפריה), שנכתבה ע"י ורד דשא. עקרונותיה מבוססים על תכניות לפיתוח מרחב כפרי במדינות האיחוד האירופי וה-OECD, והיא ערוכה במתווה ייחודי שהותאם למציאות הישראלית. המתווה מאפשר את פיתוח המרחב הכפרי בראייה חדשה באופן שמנצל את היתרונות העצומים הגלומים בו כפי שמקובל בעולם, ולצד זה מאפשר להסתייע בהתיישבות ובחקלאות – שהן לב ליבו של המרחב הכפרי - כפתרון למשבר הדיור ומצוקת יוקר המחייה עימן מתמודדת מדינת ישראל.

להמשך קריאהתכנית דשא לפיתוח המרחב הכפרי בראייה לאומית-כלכלית-חברתית חדשה

הצעת חוק בטיחות רוכבי אופניים

הזכות של רוכבי אופניים לחלוק את השימוש בכבישים ובדרכים ציבוריות עם כלי רכב מנועי, היא זכות חוקית שמעוגנת באמנה בינלאומית עליה חתומים מרבית מדינות העולם. אף על פי כן מתמודדים רוכבי האופניים בישראל עם מציאות בטיחותית קשה מאוד שגבתה בשנים האחרונות לא מעט קורבנות. מחקר השוואתי שערכה עו"ד דשא בנוגע להסדרי החקיקה השונים בעולם, והמציאות הישראלית המיוחדת, הובילה אותה ליזום הצעת חוק חדשה שנועדה להסדיר את הכללים בנוגע לרכיבת אופניים על כבישים ציבוריים בישראל.

להמשך קריאההצעת חוק בטיחות רוכבי אופניים

הצורך בהקמת רשות הכפר והתיישבות

ההתיישבות הכפרית בישראל הינה רובה ככולה פרי תכנון ממלכתי. הקמת היישובים, גודלם, מיקומם ופריסתם הגיאוגרפית, נקבע על ידי  המדינה והוא נועד לשרת שורה של מטרות לאומיות בכללם אחיזה בקרקע למטרות…

להמשך קריאההצורך בהקמת רשות הכפר והתיישבות

עידוד הקמת שווקי איכרים

מחקר נוסף שפרסמה דשא בשנת 2014 הסביר את חשיבותה של מכירה ישירה של תוצרת חקלאית– דבר שעד לאותה עת לא היה נהוג בישראל. המחקר סקר את הנעשה בעולם בעניין זה, בדגש על השוק האמריקאי, בו הוקמו באותה עת אלפי שווקי איכרים בעידוד ובתמיכת המדינה. עו"ד דשא המליצה במחקרה לאמץ מדיניות זו גם בישראל והבהירה את התועלת שעשויה לצמוח ממהלך זה בשורה של היבטים. המחקר פורסם בתקשורת, הניע שיח ציבורי ער; ובסופו של דבר הוביל לדיונים במשרד החקלאות, שתוצאתם היתה אימוץ מדיניות תמיכה ועידוד הקמת שווקי איכרים ברחבי הארץ.

להמשך קריאהעידוד הקמת שווקי איכרים