פעילות ספורט מתקיימת במרבית בתי הספר ומוסדות החינוך בארץ ובעולם – הן כחלק מן המערך הלימודי – הפדגוגי, הן בהפסקות בין השיעורים, ולעיתים קרובות גם לאחר השיעורים. בתוך בית הספר משתתפים התלמידים במגוון של פעילויות, לעיתים גם בגרסאות לא פורמליות של משחקים בענפי ספורט מוכרים כמו כדורגל, כדורסל, כדור-עף ועוד. גם במסגרת שיעורי החובה נדרשים התלמידים ליטול חלק בשיעורי ספורט, שם ירכשו מיומנויות בסיסיות בענפי ספורט מסוימים – לרוב באתלטיקה ומשחקי כדור. בתי ספר שמעודדים פעילות ספורט אף יקימו נבחרות, וישתתפו בתחרויות ובליגות ייעודיות לבתי ספר ועוד. ההשתתפות בתחרויות אלה נעשית לעיתים אף עם דגש רב על הפן התחרותי-ההישגי.

בנסיבות אלה, עלולים להתעורר מחלוקות וסכסוכים משפטיים עם מוסדות החינוך גם בהקשר זה, ולכשתוגשנה תביעות משפטיות, יהיה זה נגד משרד החינוך, בית הספר וסגל בית הספר.  למעשה, בעידן של ימינו, כאשר המגמה השולטת בחברה מקדשת את זכויות הפרט, כמעט כל סכסוך שמציף עילת תביעה לגיטימית – מגיע להתדיינות משפטית. הערוץ המשפטי הפך לערוץ מועדף לבירור מחלוקות על ידי אנשים רבים.    

ישנם שני סוגים של תביעות משפטיות רלוונטיות לעניינינו:

  1. תביעות שעוסקות בהפרת זכויות או הפלייה;
  2. תביעות רשלנות או אחריות בית הספר במקרה של פציעה.

תביעות מן הסוג הראשון פופולריות מאוד בחברה של ימינו. הכרת העילות שבעניינן והמודעות להן עשויה לאפשר לבתי הספר להתנהל בנתיב שעומד בדרישות החוקיות באופן שיסייע להגנת המוסד החינוכי  במקרה של תביעה משפטית. חשוב מכך – התנהלות נכונה עשויה למנוע תביעות משפטיות עתידיות.

המאמר סוקר מספר 5 נושאים משפטיים בקטגוריות שמקימות עילות לתביעות משפטיות נגד מוסדות חינוך והמערך החינוכי, ארבעה מהם מהסוג הראשון והאחרונה מהסוג השני. במשפט האמריקאי מדובר בתביעות "פופולריות":

  • שוויון מגדרי בפעילות ספורט בבתי ספר
  • תכניות ספורט לאנשים עם מוגבלויות
  • הטרדה מינית בפעילות ספורט
  • תלמידים -ספורטאים מהקהילה הגאה
  • אחריות לפציעות ספורט וחובות זהירות של סגל בית הספר

חלק מן הנושאים טרם נדונו במשפט הישראלי אולם לדעתנו חשוב להכיר אותם. מדובר אמנם בסוגיות חדשות אולם הם מונחות לפתחנו, ניצנים שלהם נראים גם כאן וההיערכות להם מתבקשת.