מעורבותנו בשדות המשפטיים בהם אנו עוסקים, והמחקרים ההשוואתיים שערכנו, קיבלו ביטוי בשורה של יוזמות משפטיות, בכללן: