דיני סוסים ( EQUESTERIAN  LAW או:  EQUINE  LAW) – הם שדה משפטי ייחודי. זוהי נישה משפטית שדורשת מעורך הדין שעוסק בה ידע ייעודי ובקיאות הן בנושא של סוסים, הן בז'רגון והשפה המקצועית הנוהגת בה; והן בענפי ספורט הרכיבה התחרותיים על ענפי המשנה שלהם.

מבחינת החוק סוס הוא "נכס" מיטלטלין, עם זאת מאחר שהסוס הוא ייצור חי, הוא איננו "נכס" במובנו הטבעי הרגיל. הוא "נכס" בעל  "אופי" אחר, יש לו מטרות שימוש שונות וסיכונים שונים, ולכן הסוגיות המשפטיות המתעוררות בעניינו הן ייחודיות.

האופי המיוחד של הסוס כ"נכס" חייב להילקח בחשבון בכל התקשרות משפטית שנוגעת אליו: בעת עריכת הסכם רכישה, בהסכמי גידול, אילוף, פנסיון ואחסון. בכל אחד מאלה חייבים להיכלל סעיפים מיוחדים. 

מהי למשל מידת האחריות של בעל חוות סוסים כלפי הסוס ? האם האחריות שלו היא מוחלטת או מוגבלת ? מה קורה אם הסוס גורם נזק למתקן? מי אחראי על כך. מה קורה אם בעל הסוס אינו משלם על הטיפול ? האם יש זכות עיכבון על הסוס? ומה קורה אם הסוס פגע באדם בתחומי החווה ? האם תוטל על איש הסוסים אחריות משפטית אם לאו; ובאילו מקרים יינתן פטור מאחריות.

ומה לגבי מאמנים ומדריכים מקצועיים? אדם שמאמן או מאלף סוס עבור בעליו אחראי לכאורה לכל נזק שנגרם לסוס או על ידי הסוס. האם הוא מודע לכך? האם הוא מסכים לכך? האם יש לכך סייגים? האם ההסכמים כוללים יעדי אימון ? מה קורה אם הסוס נפצע וייעדי האימון לא הושגו ? כל אלה הם סעיפים שיש מקום להתייחס אליהם בחוזה.  אלו הן כמה דוגמאות שמלמדות כי דיני סוסים הם מומחיות.

תחום דיני הסוסים מפותח מאוד במשפט הזר – במיוחד במשפט האמריקאי ובמשפט  אנגלי. במדינות אלה התפתחה במשך השנים סביב הסוסים תעשייה גדולה מאוד של גידול, אילוף, איחסון, מכירה, הרבעות, טיפול ועוד. בארה"ב למשל השימוש בסוסים הוא גם לצרכי עבודה וגם לצרכי ספורט – בשורה של ענפים. היקף הפעילות ושיעור ההכנסות העצום המסתובב בתחום זה, הולידו בעיות ייעודיות שהצריכו דינים מיוחדים, דרשו ידע משפטי ספציפי והובילו בסופו של דבר להתמחות בתחום זה. כיום מדבר בתחום משפטי רחב היקף, מורכב מאוד; ובעל אופי ייחודי, המצריך בקיאות בענפי הרכיבה על סוסים, וידיעת הנושאים הקשורים אליהם. כך, עלו עם הזמן גם סוגיות משפטיות שמצריכות פתרונות מיוחדים וידע ייעודי. המאמר סוקר את העיקריות שבהן.

צילום: לי וגנסברג