במהלך 59 השנים האחרונות נוהלו קרקעות קרן קיימת לישראל על ידי מדינת ישראל ‑ מינהל מקרקעי ישראל, וזאת מכוחה של האמנה שנחתמה בין קק"ל למדינת ישראל בשנת 1961

בינואר 2015 הודיעה קרן קיימת לישראל לראש הממשלה על כוונתה שלא לחדש את האמנה בינה לבין מדינת ישראל. בהתאם להודעה זו, תפקע האמנה בין קק"ל לממשלת ישראל ביום 28.7.2015.  

המאמר סוקר את מעמדה המשפטי של קק"ל ; ואת הקשיים המשפטיים העולים מפקיעת האמנה ; הוא מתאר את ההשלכות המשפטיות שעשויות להתעורר מהפרדת קרקעות קק"ל ממקרקעי המדינה; והוא בוחן את הקושי בהכרעה שיפוטית במציאות הישראלית המורכבת. על רקע  כל אלה ועל רק גבולות המשפט, מבקש המאמר לעורר מחשבות על "סדר ישראלי חדש".   

*** המאמר פורסם בכתב העת "מקרקעין" ביולי 2015