במאמר קודם שפרסמנו בנושא סקרנו את חוקי ה- Equine Activity Liability Acts, שאומצו במרבית המדינות בארה"ב ומסדירים את נושא האחריות בפעילות סוסים.

על פי חוקים אלה, זכאים אנשי מקצוע בתחום הסוסים לחסינות או להגנה מפני תביעה משפטית,  במקרה שאדם נפצע, מת או ניזוק מפעילות סוסים והפגיעה נגרמה מסיכונים אינהרנטיים הגלומים בפעילות סוסים.

במשפט הישראלי אין חקיקה שמסדירה נושא זו או שמסדירה אחריות לפציעות בפעילות ספורט בכלל. דווקא משום כך, מצאנו לנכון להציג את החקיקה האמריקאית כמודל שניתן להיעזר בו במקרה של אירוע נזיקי שנגרם בפעילות סוסים, או תביעה משפטית שהוגשה בגינו.  המאמר סוקר מיהם אותם אנשי הסוסים הזכאים להגנה או לחסינות מפני תביעה משפטית על פי החקיקה האמריקאית, ומן הצד השני מהם החריגים שבהם לא תינתן חסינות לאנשי הסוסים.

צילום: לי וגנסברג