עיסוקו של המשפט בבעלי חיים הוא אחד מן  הנושאים החשובים עימם מתמודד עולם המשפט בעידן של ימינו.  "משפט בעלי חיים" איננו רק תחום התמחות משפטי ספציפי מסוים. זהו ענף משפטי בעל חשיבות מרכזית בעיצוב דמותה של החברה האנושית.  זהו ענף שעוסק באחת השאלות המורכבות והבלתי פתורות של זמננו והיא: כיצד תיראה מערכת היחסים של האדם  עם יצורים חיים בעלי יכולת חישה בעולם המשפט האנושי, כיצד היא תונח לדיון וכיצד היא תקבל ביטוי בחוק, אשר ככלל – מניח את האדם במרכזו, מנתח את המציאות מנקודת מבט אנושית ונועד ביסודו לשרת את האינטרסים של האדם.

זמנים עוברים, השקפות עולם מתהפכות, תפיסות חברתיות משתנות, דעות הולכות ותחתיהן באות אחרות. "משפט בעלי חיים" הוא אינדיקציה לשינויים שעוברת החברה האנושית במחשבותיה ובתפיסותיה על פני שנות דור. חוק צער בעלי חיים המודרני הראשון חוקק לפני כ- 350 שנה, אך בפרספקטיבה של 100 שנים אחורה, מעטים יחסית היו מודעים לדילמה המוסרית המונחת בפני האדם בכל הנוגע לשימוש בבעלי חיים לצרכיו. והנה בעשורים האחרונים אנו עדים לשיח ציבורי ער ולעיסוק משמעותי של עולם המשפט בזכויות בעלי חיים ורווחתם.  במובן מה, ניתן לטעון שזהו צעד נוסף בהתפתחות המשפט והתמודדותו עם מגזרים חלשים וחסרי ישע : עבדים, ילדים, נשים, מיעוטים, עוני, אנשים עם מוגבלות, פליטים וכדומה. ואולם, מגזרים אלה – יש לזכור, כולם קבוצות שונות  של בני אנוש.  העובדה שעניינינו סובב סביב זכויות בעלי חיים – שאינם יצירי אנוש – מלמד על עומק השינוי, שתוצאתו, בסופו של דבר, היא התפתחות החקיקה להגנת בעלי חיים שקיימת כיום כמעט בכל מדינה מתוקנת – וצפויה להמשיך ולהתפתח עם הזמן.

על מנת להבין את התמורות שעברה החברה האנושית בנוגע לבעלי חיים די אם נסקור בכמה שורות את ההיסטוריה של מערכת היחסים של האדם ובעלי החיים במובנה הפשטני ביותר.  בתחילת תולדות המין האנושי, נהג האדם לצוד למחייתו בעלי חיים מן הטבע. השימוש בבעלי חיים נשען אז על היותו של האדם החוליה הגבוהה ביותר בשרשרת המזון ומדובר היה בסיפוק הצרכים ברמה הבסיסית ביותר לצורך  הקיום האנושי; עם התפתחות הציוויליזציה האנושית  למד האדם לגדל עבור עצמו את אותם מוצרים שמשמשים אותו לקיומו שלו; בהמשך – החל לגדל בעלי חיים גם עבור אחרים לצרכי מסחר ובהמשך – באופן תעשייתי. העידן הנוכחי – החדש – המכונה פוסט-מודרניסטי, מאופיין בדרכי חשיבה והתנהגות שונים. הקולות הקוראים להפסקת השימוש בבעלי חיים לצרכי האדם הולכים ומתרבים , וכולם דומה מסכימים, שהשימוש כרוך בפגיעה בהם. השקפות אלה התבססו אט אט בשיח הציבורי עד אשר החלו מקבלות ביטוי בהוראות סטטוטוריות ובפסיקת בתי המשפט.