המשפט החקלאי בישראל (הוצאת נבו) 2014

יצא לאור
הספר סוקר את השדה המשפטי הייחודי המכונה "משפט חקלאי וממסד את העקרונות ואת אבני היסוד שלו במשפט הישראלי.
לצד זאת, נכלל בספר מחקר משפטי אשר עומד על כשל משפטי בסיסי של מינהל מקרקעי ישראל ועל שורה של כשלי שרשרת אשר אירעו בעקבותיו הנוגעים להקצאת המקרקעין בהתיישבות החקלאית…
קראו עוד…

ביקורת ספרים

פרופ' חיים זנדברג ביקורת ספרים על "המשפט החקלאי בישראל"
כנסו לבקורת כאן…

לעיון בספר

לחצו כאן…

מערכת המשפט בישראל (הוצאת נבו) 2019

יצא לאור

העלייה העצומה בכוחה ובמידת השפעתה של חיי האדם, הפכה את "מערכת המשפט" נושא לכתיבה משפטית עצמאית במרבית המדינות המפותחות. בישראל, זהו ספר ראשון מסוגו. הספר עוסק בהיבטים השונים של תופעה זו ובשאלות אשר יורדות לשורש תפקידה ותפקודה של מערכת המשפט. 

לצפייה בתוכן העניינים 

לחצו כאן…

לעיון בספר

לחצו כאן…