בהגדרתו הכללית, המשפט החקלאי הוא אותו שדה משפטי אשר כולל בין היתר את מערכת החוקים והמדיניות המאפשרת  ייצור, שיווק ומכירה של התוצרת החקלאית שממנה מפיקים כמעט את כל המזון שאנו צורכים לקיומנו, את הסיבים הטבעיים והחומרים  מהם מפיקים את לבושנו,  ובאופן הולך ועולה גם את הביו דלק המניע את כלי הרכב בהם אנו מתניידים.

למעשה, החקלאות והתוצרת המופקת ממנה קשורים קשר בלתי ניתן לניתוק לנושאים בעלי חשיבות עליונה לקיומנו. משום כך – נושא החקלאות מערב היבטים משפטיים בתחומים כלכליים, סביבתיים, צרכניים, בריאותיים, חברתיים, תרבותיים ומוסריים כאחד. עובדה זו היא שמספקת הצדקה למערכת משפטית ייעודית.  משום כך, ונוכח ההיקף העצום של הדינים המיוחדים שחלים על ענף זה, זכה השדה המשפטי המכונה "משפט חקלאי" להכרה אקדמית רחבה ובארה"ב הוא מהווה  הלכה למעשה שדה משפטי עצמאי.

המשפט חקלאי הינו תחום משפטי ייעודי-ייחודי רחב היקף, העוסק בקשת עצומה של נושאים הקשורים לייצור המזון ומוצרים חיוניים אחרים: דיני מזון, דיני קרקעות חקלאיות ושימושי קרקע, דיני מים, דינים סביבתיים ואקולוגיים ייחודיים, דיני בעלי חיים (זכויות בעלי חיים ורווחת בעלי חיים) , דיני חוזים מיוחדים, דיני תחרות מיוחדים, היבטים ייחודיים של אחריות נזיקית , דינים ייחודיים של קניין רוחני ופטנטים בחקלאות ועוד ועוד.

ריבוי הנושאים המושפעים מן החקלאות והמוצרים המופקים באמצעותה הופך את החקלאות לענף אשר היבטים המשפטיים העולים ממנו הם קיומיים, בריאותיים, סביבתיים, צרכניים, כלכליים, מסחריים, אתיים, חברתיים ותרבותיים.  הבעיות המשפטיות העולות מהעיסוק בכל אחד ואחד מן הנושאים הללו , הינן לכל הדעות בעלות השפעה גדולה מאוד לא רק על העיסוק בחקלאות אלא על החברה כולה. למעשה , ספק אם יש עוד ענף יצרני כזה אשר השפעתו על חיינו היא כה משמעותית  ורבת פנים.

משום חשיבותו ומרכזיותו, מוסד המשפט החקלאי בעולם הרחב זה מכבר לכדי ענף משפטי עצמאי שיש לגביו עיון וחקר אקדמי ניכר. בארה"ב נלמד הנושא כשדה משפטי עצמאי בשורה ארוכה של בתי ספר למשפטים, לרבות באוניברסיטאות המובילות והחשובות בארה"ב.  

המאמר מציג את השדה המשפטי הייחודי המכונה משפט חקלאי וסוקר אותו על ההיבטים השונים שלו, בדרך למיסודו כשדה משפטי גם בישראל.