בין השנים 2016 ו- 2018 תוקן סעיף 7 לחוק הספורט העוסק בחובת ביטוח – פעמיים. ניסוח תיקון 2018  יצר סתירה פנימית בתוך  סעיף 7 לחוק והוביל לתוצאה פרדוכסלית שבה מצד אחד מחדד החוק את חובת הביטוח, אולם מצד שני מאָיֵין את חובת הביטוח, ומוציא מכלל החובה כמעט את כל העוסקים בספורט בישראל,  באופן שמנוגד למטרת החוק, אינו עולה בקנה אחד עם כוונתו ואינו הולם את כוונתם של יוזמי התיקון.

המאמר סוקר את הצורך בחובת הביטוח, את הבעיה המשפטית שיצר התיקון ואת השלכותיה, וקורא למחוקק לבחון בשנית את  תיקון 2018 ולתקן את הדרוש תיקון באופן שיבטיח שכל ספורטאי בישראל יהיה חייב בחובת ביטוח.