בשנת 2010 , כחלק ממומחיותה בתחום המשפט החקלאי, חיברה עו"ד דשא מאמר משפטי שכלל מחקר השוואתי על הנעשה בחקיקה בחו"ל והסביר מדוע יש צורך בתיקון חוק ההגבלים העסקים בכל הנוגע להוראת הפטור החקלאי שמפורט בסעיף 3(4) לחוק.

המאמר פורסם בכתב העת הפרקליט בשנת 2011 http://www.hapraklit.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/ptorhaklai.pdf

בעקבות המאמר פורסמה בתכנית התחקירים "המקור" כתבת תחקיר של מיקי רוזנטל (לימים ח"כ) שעסקה במחקר ובה  רואיינה עו"ד דשא.

המחקר ותוצאותיו הניעו דיון ציבורי, שהגיע לפתחי הכנסת והוא  נזכר גם בניירות מחקר עליו התבססה הכנסת בדיוניה http://din-online.info/pdf/kn22.pdf

בשנת 2013 הצטרפה לדיון הציבורי גם רשות ההגבלים העסקיים שהמליצה אף היא לתקן את החוק https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000821314

בסיכומו של דבר הוביל המהלך לתיקון חוק ההגבלים העסקיים בשנת 2014 (תיקון מס' 14), https://fs.knesset.gov.il/19/law/19_ls2_276795.pdf