דיני המשפחה הם מבין התחומים החשובים ביותר במערכת המשפט, כך, אם נמדוד את הדברים לפי השפעתם על חיי האדם, היקף הליטיגציה וההשלכות הכלכליות והרגשיות של ההתדיינות.

המשפחה, בני המשפחה והתא המשפחתי בכללותו, הם מבין הדברים החשובים והמשמעותיים ביותר עבור האדם – אם לא החשובים שבהם. הרגישות המיוחדת הנלווית לסכסוכים ומחלוקות בתוך המשפחה; טובתם של הקטינים המעורבים, הצורך לנסות ולשמור על שלמות התא המשפחתי או לחילופין על שמירת מסגרת משפחתית כלשהי במקרה של פירוקו; ועוצמת הרגשות – לטוב ולרע – הנלווית למחלוקות, הופכת תחום משפטי זה לאחד המורכבים והקשים ביותר לטיפול. עובדה זו דורשת לכן, ללא ספק, מנגנון ודינים מיוחדים שיאפשרו את ניהול הסכסוך באופן המיטבי, המקצועי והרגיש ביותר.

מנגד, גורמים אלה, הם גם אלה אשר הופכים את ההתדיינות בענייני המשפחה בישראל אל מבין הנושאים הטעונים, המורכבים והכאובים ביותר במשפט הישראלי. דיני המשפחה בישראל מאופיינים בהתגוששות בין מערכות שיפוט שונות, במאבק בין התפיסה הדתית לחילונית ובהתנגשות בין הדינים שונים אשר חלים על הנושא: דיני המעמד האישי ובמיוחד דיני הנישואין והגירושין שנתונים לסמכותם של בתי הדין הרבניים, המתח בין הדין הדתי לבין התפיסות האזרחיות והליברליות המאפיינות את הציבור בישראל ;  התפיסה הליברלית של בית המשפט לענייני משפחה ובג"ץ; והסתירות בינן לבין בתי הדין הרבני. כל אלה יוצרים מציאות משפטית כמעט בלתי מתקבלת על הדעת באינספור נושאים הנוגעים לענייני משפחה. התוצאה היא מערכת משפטית שבה חלק גדול מן הזכויות הבסיסיות ביותר של הקיום האנושי איננו מוסדר בה: זוהי מציאות שבה קשה להינשא וגם קשה להתגרש; מציאות שבה הזכות הטבעית להביא צאצאים לעולם לא תמיד ניתנת למימוש, וכך גם הזכות ההפוכה – היינו שלא להיות הורה בעל כורחך; הסדרי מזונות ומשמורת ילדים אינם מוסדרים באופן ברור או שוויוני בין שני ההורים וכך גם זכויות הילד.

בסיכומו של דבר – אף שאנו חיים במדינה סופר-דמוקרטית ושוחרת חופש מהמפותחות בעולם, ומצויים בתוך המילניום השלישי – הזכויות הבסיסיות ביותר של האדם : נישואין; גירושין; זוגיות חד-מינית והסוגיות הנגזרות ממנה; הורות – הזכות להיות הורה והזכות שלא להיות הורה;  ילדים: ממזרות, משמורת, מזונות, זכויות הילד ותתי-נושאים הנובעים מהם – כולן מצויות בסבך משפטי עצום.

המאמר סוקר עניין מורכב זה והוא חלק ממחקר מקיף שערכנו בנושא זה ואשר יראה אור בקרוב.