מי אני

אם ל- 4 , עורכת דין וחוקרת משפט.
הוסמכתי למשפטים בשנת 2006 ולמן אז שירתתי כעו"ד בכמה רשויות בשירות המדינה, ביניהן רשות המסים ורשות מקרקעי ישראל.  לצד העבודה בשירות המדינה פיתחתי קריירה מקבילה כחוקרת משפט ומומחית בתחומי משפט נוספים.
חיברתי ספרי משפט, מאמרים וניירות מחקר רבים, ספריי "המשפט החקלאי בישראל" (2014) ו"מערכת המשפט בישראל"(2019) יצאו בהוצאת נבו,  וספרי "משפט הספורט בישראל" יראה אור בקרוב.

ידע משפטי נרחב ומחקר בשדות משפטיים חדשים

במהלך 15 שנות עבודה ברשויות המדינה השונות רכשתי ידע משפטי רחב ומגוון בתחומי משפט שונים. המחקר המשפטי בו עסקתי במקביל, נולד כשאיפה להרחבת הידע, לצד רצון למומחיות והטמעת תחומי משפט חדשים במשפט הישראלי, ביניהם המשפט החקלאי ומשפט הספורט. ספרים ומאמרים שחיברתי בנושאים אלה הם ראשוניים וייחודיים מסוגם בישראל.

המומחיות במשפט החקלאי היא תוצאה של חיבור המקצוע המשפטי עם האהבה והקשר האישי העמוק לחקלאות ולאדמת הארץ. הידע שצברתי הוא ייחודי, בין היתר מהיותו נובע מארבע זוויות שונות: כיועצת משפטית במינהל מקרקעי ישראל; כחברת הנהלה באגודות חקלאיות; כבעלת ידע מקצועי-משפטי-מחקרי בתחום המשפט החקלאי; וכמתיישבת ובעלת נחלה.

יוזמות משפטיות לרענון המשפט בישראל

המומחיות במשפט הספורט התפתחה מחיבור המקצוע המשפטי עם האהבה והעניין האישי בספורט. כספורטאית בעברי ואם לספורטאים בהווה – החיבור למשפט הספורט היה טבעי. פעילותי באיגודי ספורט ישראלים ובינלאומיים, לצד המחקרים והמאמרים שחיברתי בנושאי משפט וספורט, מסייעים לי בהתמקצעות בשדה משפטי ייחודי זה.

מעורבותי בשדות המשפטיים בהם אני עוסקת, והמחקרים ההשוואתיים שערכתי קיבלו ביטוי בשורה של יוזמות משפטיות, בכללן ייזום חקיקה ייעודית, תיקונים בחקיקה קיימת ועוד.